Eerst een voorbeeld. Iedereen vindt het normaal dat mensen kunnen praten en dat de stemming van de spreker gehoord kan worden in zijn stem. De stem wordt in de keel gevormd door het in trilling brengen van de stembanden de uitademinglucht draagt deze trilling en in de keelholte (de klankkast) wordt deze trilling omgezet in geluid. Dit is een vorm van bioresonantie.

Ieder lichaam is opgebouwd uit moleculen die weer bestaan uit atomen. Elk atoom heeft zijn eigen electromagnetische veldje. Dit magneetje wordt in stand gehouden door de positief geladen kern waar negatief geladen electronen omheen draaien. De lading van de atomen geven aan het molecuul een eigen trilling. Alle stoffen zoals hormonen, vitaminen, vetten, koolhydraten e.d. maar ook water, zuurstof en stikstof hebben door hun moleculaire samenstelling niet alleen hun eigen chemische identiteit, maar ook hun specifieke electromagnetische veld (trilling). Dit is bioresonantie, de basis van alle processen in de natuur tot leven en in leven blijven.

Iedereen kent het begrip resoneren dat weerklinken, meeklinken, meetrillen betekent. Meeklinken of meetrillen kan alleen ontstaan als trillingsbeeld van zender en ontvanger overeenstemmen. Denk aan de zanger en de stemvork, de stemvork gaat alleen meetrillen bij de juiste noot (= trilling). In de geneeskunde betekent dit dat een menselijk lichaam alleen mee kan gaan trillen als het gevoelig is voor het signaal, dus als de frequentie lichaamseigen is. Dit wordt bioresonantie genoemd (bio- omdat het om levende organismen gaat).

Een therapeutische impuls kan slechts de beoogde uitwerking hebben als deze kan resoneren met het organisme. Dit is het principe van de bioresonantie. Gaat het menselijk lichaam niet resoneren dan is genezing eerder toeval. Bioresonantie is het centrale principe bij genezingsprocessen.